KrepNet.cz - Pohodový internet

Ceník

Cena rychlostí

Cena na 5 GHz wifi

Internet 12M / 2M (vhodné pro email, www, soc. sítě)
maximální rychlost 12M/2M
běžně dostupná rychlost 10M/2M
minimální rychlost 5M/1M
300 Kč / měsíčně
Internet 16M / 2M ( vhodné pro youtube, stream TV)
maximální rychlost 16M/2M
běžně dostupná rychlost 12M/2M
minimální rychlost 8M/1M
400 Kč / měsíčně
Internet 20M / 3M (pro stahování větších objemů dat)
maximální rychlost 20M/3M
běžně dostupná rychlost 9M/3M
minimální rychlost 9M/1M
500 Kč / měsíčně

Cena na kabelu

Internet 12M / 2M (vhodné pro email, www, soc. sítě)
maximální rychlost 12M/2M
běžně dostupná rychlost 10M/2M
minimální rychlost 5M/1M
300 Kč / měsíčně
Internet 40M / 10M ( vhodné pro youtube, stream TV)
maximální rychlost 16M/2M
běžně dostupná rychlost 12M/2M
minimální rychlost 8M/1M
400 Kč / měsíčně
Internet 90M / 20M (pro stahování větších objemů dat)
maximální rychlost 20M/3M
běžně dostupná rychlost 9M/3M
minimální rychlost 9M/1M
500 Kč / měsíčně

Informace k rychlosti internetu

Minimální rychlostí se rozumí nejnižší rychlost stahování (download) nebo vkládání (upload) dat, kterou se příslušný poskytovatel služby přístupu k internetu smluvně zavázal koncovému uživateli poskytnout.  Hodnota minimální rychlosti odpovídá alespoň 30 % hodnoty rychlosti inzerované v podobě TCP propustnosti transportní vrstvy dle referenčního modelu ISO/OSI, to znamená, že rychlost stahování(download),  resp. vkládání (upload) dat neklesne pod hodnotu minimální rychlosti. Uváděnou jednotkou jsou numerické hodnoty v bitech za sekundu (např. kb/s nebo Mb/s).

Maximální rychlost je rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload) dat, která musí být stanovena realisticky s ohledem na použitou technologii a její přenosové možnosti a s ohledem na  konkrétní podmínky nasazení, které jsou pro směr download a upload limitující. Maximální rychlost musí být na dané přípojce či v daném místě připojení reálně dosažitelná s možnou variancí způsobenou  prokazatelně pouze fyzikálními vlastnostmi daného koncového bodu. Informace o možné varianci a jejích fyzikálních příčinách musí být uvedena v účastnické smlouvě. Hodnota maximální rychlosti odpovídá TCP propustnosti transportní vrstvy dle referenčního modelu ISO/OSI. Uváděnou jednotkou jsou numerické hodnoty v bitech za sekundu (např. kb/s nebo Mb/s). Ověření reálné dosažitelnosti hodnoty maximální    rychlosti vychází ze standardu ITU-T Y.1564.

Běžně dostupná rychlost je rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload) dat, jejíž hodnotu může koncový uživatel předpokládat a reálně dosahovat v době, kdy danou službu používá. Hodnota běžně dostupné rychlosti odpovídá alespoň 60 % hodnoty rychlosti inzerované a je dostupná v 95 % času během jednoho kalendářního dne. Hodnota běžně dostupné rychlosti odpovídá TCP propustnosti transportní vrstvy dle referenčního modelu ISO/OSI

Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo vkládání (upload) dat se považuje taková odchylka, která vytváří souvislý pokles výkonu služby přístupu k internetu, tj. pokles skutečně dosahované rychlosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším než 70 minut.

Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo vkládání (upload) dat se považuje taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně dosahované rychlosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut.

V případě ,že nastane situace trvající nebo pravidelně se opakující odchylky od běžně dostupné rychlosti přístupu k internetu v pevném místě, má účastník právo službu reklamovatdle platných právních předpisů a VPS poskytovatele.

Tarify a ceny

Nechci se vázat ...

Cena zařízení: Airgrid M5 1500,-
  NanoStation M5 1960,-
NanoStation Loco M5 1477,-
NanoBridge 22dbi 1790,-
NanoBridge 25dbi 1990,-
Cena instalace: od 500,- do 1500,-

Smlouva na rok ...

  • Jednorázový poplatek 4800,-
  • Na rok neplatíte internet.
  • Na rok máte pronajato zařízení.
  • Po roce se rozhodnete, který tarif budete chtít.
  • Při prodloužení smlouvy Vám zůstává zařízení pronajato zdarma!!!

Smlouva na 24 měsíců ...

  • Bezdrátové klientské zařízení máte zapůjčeno zdarma.
  • Instalaci bezdrátového klientského zařízení máte zdarma.
  • Měsíční poplatek od 360,

CENÍK DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB...

Cena instalace a aktivace služby v případě, že má zákazník vlastní zařízení pro pásmo 5GHz: od 0,-
Zřízení veřejné IP adresy: zdarma
Zřízení VPN Tunelu: 200,-
Připojení dalšího PC kabelem, pokud neproběhne přímo při zřízení služby: od 250,-
Připojení dalšího PC bezdrátově, pokud neproběhne přímo při zřízení služby: od 1000,-
Připojení dalšího PC kabelem, přímo při zřízení služby: zdarma
Připojení dalšího PC bezdrátově, přímo při zřízení služby: od 750,-
Oprávněná reklamace: zdarma
Neoprávněná reklamace - poškozené zařízení vinou zákazníka, zavirované PC, neoprávněný zásah, atd. (Cena neobsahuje odstranění problému, pouze zjištění závady) 500,-
Znovuzapojení služby (na žádost zákazníka): 500,-
Zvýšení nebo snížení rychlosti připojení: zdarma
Zjištění dostupnosti signálu, konzultace se zákazníkem: zdarma
Ceny individuálních požadavků zákazníka se odvíjí od těchto požadavků a ceny použitého hardwaru ...